برای ایجاد جاذبه های بصری و همچنین ایجاد سقف قوس دار و زیبا از اسپیس فریم کرو یا منحنی استفاده می شود ، این اسپیس فریم غالبا در 2 سایز بزرگ (حدود 4 متر) و

کوچک ( حدود 1 متر) تولید می شود ، البته سایز های دیگری نیز به سفارش مشتری و کارایی سازه تولید می گردد.