اسپیس فریم تک رکاب

اکثرا برای تولید اسپیس فریم یک رکاب در وسط سازه قرار می دهند که اصطلاحا اسپیس فریم تک رکاب می نامند یعنی در سلول سازه سیم استفاده شده و فقط یک رکاب جهت محکم کاری قرار داده می شود، که نسبت به اسپیس فریم پررکاب استحکام کمتری دارد.