اسپیس فریم لوله 1

اکثر اسپیس فریم های موجود در بازار با لوله 1 تولید شده و می شوند ، ارزان بودن مهمترین دلیل استفاده از لوله 1 برای تولید اسپیس فریم می باشد، همچنین با استفاده از لوله 1 جهت تولید اسپیس فریم سازه کمی سبک تر شده و نصب و حمل و نقل آن نیز آسان تر می گردد.