اسپیس فریم 1.25 یا یک ربع ، این که اسپیس فریم را با لوله 1.25 تولید میکنیم ، یعنی استحکام و کارایی سازه را بالا می بریم ، گوشت لوله 1.25 سنگین تر از اسپیس فریم 1 بوده و نصب و حمل و نقل آن نیز کمی سخت تر است ، ولی استحکام آن در مقابل فشار های جانبی به مراتب بیشتر بوده و همچنین دوام آن برای سال های بیشتر امکان پذیر است .