اسپیس فریم پر رکاب

 همکاران و مشتریانی که اسپیس فریم را جهت نصب و باز کردن های متوالی و استفاده برای اجاره می خواهند معمولا از اسپیس فریم پررکاب استفاده می کنند ، رکاب های زیاد تر ممکن است وزن اسپیس فریم را کمی سنگین تر نموده و درصدی نیز قیمت بالاتری داشته باشد ولی قطعا استحکام اسپیس فریم را بالا برده و اسپیس فریم را درمقابل فشار های جانبی مقاوم تر می نماید.