ابتدا باید محل نصب توسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار گرفته و نوع و مقدار و متراژ اسپیس فریم محاسبه گردد،ارتفاع دیواره ها و طول و عرض محل و موقعیت جغرافیایی محل از لحاظ بارش باران و وزش باد و سایر شرایط در نحوه ی نصب اسپیس فریم و سوله بسیار تاثیر گذار است  ، بعد از تایید کارشناسان و تهیه نقشه نصب ،سازه ها و اسپیس فریم به محل منتقل و توسط تیم نصب ،شروع به انجام نصب میکنیم ، غالبا از یک سمت شروع گردیده و پس از تکمیل دیواره ها در انتها به تیرریزی سقف می پردازیم و پس از آن مراحل کشیدن چادر شروع شده و پس از کاور کردن کل سازه ، کارهای جزئی تر شامل : نورپردازی ، کتیبه زدن و جداکننده های مابین غرفه ها و مراحل تمیز کاری انجام میگیرد.