استیج افتتاحیه نخستین نمایشگاه توسعه کسب وکار

طراحی و اجرای استیج به ارتفاع 30 سانتی متر با اسپیس فریم جهت افتتاحیه اولین نمایشگاه بین المللی توسعه کسب و کار