کنفرانس بین المللی عمران- شرکت آبساران

طراحی و اجرای غرفه ویژه  ساخت و ساز برای شرکت آبساران جهت کنفرانس بین المللی عمران دانشگاه صنعتی شریف - ارائه انواع خدمات شامل :چاپ و نصب بنر ، میز و صندلی  برای cip ،و صندلی جک دار و غیره ...