تقویم نمایشگاهی تبریز

هفدهمین  نمایشگاه بین المللی پزشکی ایران

تاریخ برگزاری :30مرداد تا 2شهریور 1397

مجری : شرکت مد اکسپو

شماره تماس :33248062-041 

وب سایت :medexpo.co

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی

تاریخ برگزاری :30مرداد تا 2شهریور 1397

مجری : شرکت مد اکسپو

شماره تماس :33248062-041 

وب سایت :medexpo.co

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان و دکوراسیون داخلی

تاریخ برگزاری :6شهریورتا 10شهریور 1397

مجری : شرکت آرتا نمانگر اردبیل

شماره تماس :33248051-045 

وب سایت : http://artanamanegar.ir

 

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

تاریخ برگزاری :15شهریورتا 18شهریور 1397

مسئول برگزاری : خانم برادران

شماره تماس :36373709-045 

وب سایت :tabrizfair.ir