تقویم نمایشگاه بین المللی تهران

 

 

   

چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز

تاریخ برگزاری : 22تا 24فروردین ماه 

مجری : شرکت خزراور آسیا  

شماره تماس : 22863787-021

www.khazareurasia.ir :  وب سایت 

 

هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

تاریخ برگزاری : 24 تا 27 فروردین ماه 

مجری : شرکت فرداد سیال چهار فصل  

شماره تماس : 88198410-021

www.4faslCO.ir :  وب سایت 

  

 

 دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه 

تاریخ برگزاری : 2تا 5 اردیبهشت ماه 

مجری : شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید  

شماره تماس : 74501000-021

www.iranfinex.ir : وب سایت 

 

 

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده

تاریخ برگزاری : 2تا 5 اردیبهشت ماه 

مجری : شرکت سامع پاد نوین  

شماره تماس : 26409902-021

www.spnco.net  : وب سایت 

 

 

 

 

دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران

تاریخ برگزاری : 2تا 5 اردیبهشت ماه 

مجری : مرکز کار ایران  

شماره تماس : 88626458-021

 www.iranjobex.com :  وب سایت  

 

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

تاریخ برگزاری : 11تا 14 اردیبهشت ماه 

مجری : شرکت راهکار تجارت ،مدیریت کوشا  

شماره تماس : 42917000-021

 http://iran-oilshow.ir/  : وب سایت  

 

 

جشنواره تخصصی ضیافت رمضان

تاریخ برگزاری : 20تا29 اردیبهشت ماه 

مجری : تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی  

شماره تماس : 21913012-021

www.scoiranfair.com  : وب سایت 

 

 

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی داروئی و آزمایشگاهی

تاریخ برگزاری : 19تا22 خرداد 

مجری : شرکت نمایشگاهی آوای موفق ابرانیان  

شماره تماس : 22724197-021