هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام وطیور

تاریخ برگزاری :15شهریور تا 19شهریور 1397

مجری : شرکت

شماره تماس :

وب سایت :

 سی امین نمایشگاه ملی صنایع دستی

    تاریخ برگزاری : 3شهریور تا 9شهریور 1397

مجری : شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

شماره تماس :26854894-021

وب سایت :

 

بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف

تاریخ برگزاری :3شهریور تا 9 شهریور 1397

مجری :شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

شماره تماس :22662765-021

وب سایت :www.idro-fairs.com
 

 

 نهمین نمایشگاه بین المللی  مادر ،نوزاد و کودک

تاریخ برگزاری :15 شهریور تا 18 شهریور 1397

مجری : شرکت نمایشگاهی میلاد نور

شماره تماس : 88656169-021

وب سایت : www.miladfair.com

 

 

 

 

بیست و هفتمین نمایشگاه مبلمان منزل

تاریخ برگزاری :24 مرداد تا 27 مرداد 1397

مجری : شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا (فیپکو)

شماره تماس :88067747-021

وب سایت :www.hofex-medex.com

 سی امین نمایشگاه ملی صنایع دستی

    تاریخ برگزاری : 3شهریور تا 9شهریور 1397

مجری : شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

شماره تماس :26854894-021

وب سایت : ihcx.ir

بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف

تاریخ برگزاری :3شهریور تا 9 شهریور 1397

مجری :شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

شماره تماس :22662765-021

وب سایت :www.idro-fairs.com
 

 

 نهمین نمایشگاه بین المللی  مادر ،نوزاد و کودک

تاریخ برگزاری :15 شهریور تا 18 شهریور 1397

مجری : شرکت نمایشگاهی میلاد نور

شماره تماس : 88656169-021

وب سایت : www.miladfair.com