بیست و پنجمین نمایشگاه تخصصی مبلمان منزل 

تاریخ برگزاری :30مرداد تا 3شهریور 1397

مجری : شرکت متین کار زاینده رود

شماره تماس :36289275-071 09178481500

وب سایت :farsfair.ir

 

  بیستمین نمایشگاه لوازم خانگی ،صوتی و تصویری

    تاریخ برگزاری : 3مهر تا 6مهر 1397

مجری : مدیران بین الملل ماهکوه

شماره تماس :36212525-071

وب سایت :farsfair.ir

 

اولین نمایشگاه بین المللی کالا ،خدمات،تجهیزات فروشگاهی

تاریخ برگزاری :3مهر تا 6مهرر 1397

مجری :شرکت صنعت همایش و نمایش پرشین

شماره تماس :77441286-021 09123719425

وب سایت :farsfair.ir
 

 سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی 

تاریخ برگزاری :15مهر تا 18مهر1397

مجری : نمایشگاه بین المللی استان فارس

شماره تماس : 36213329-071  09176960120

وب سایت :farsfair.ir