دومین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا

تاریخ برگزاری :30مرداد تا 3شهریور 1397

مجری :

شماره تماس :

وب سایت :

 

  نهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان شهری

    تاریخ برگزاری : 7شهریور تا 10شهریور 1397

مجری : 

شماره تماس :

وب سایت :

 

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان

تاریخ برگزاری :7شهریور تا 10 شهریور 1397

مجری :

شماره تماس :

وب سایت :
 

 

 پنجمین نمایشگاه تجهیزات خانه و آشپزخانه 

تاریخ برگزاری :14شهریور تا 17شهریور 1397

مجری : 

شماره تماس :

وب سایت :