غرفه آرایی

شرکت ها و موسسات برای حضور در نمایشگاه و اینکه غرفه اجاره شده از کیفیت مناسبی برخوردار باشد ،نیاز به غرفه آرایی دارند ، و این امر توسط خود شرکت انجام می پذیرد و یا طی قراردادی به شرکت های غرفه ساز و تبلیغاتی واگزارمی گردد، به انجام امور غرفه سازی ، نورپردازی،انجام کارهای داخلی غرفه و کف سازی و کلا هر کاری که به بهبود کیفیت عرضه کالا و خدمات  در غرفه کمک کند ، اصطلاحا غرفه آرایی می گویند.